Ghost Windows 10 RTM Update 08 2015 , Actived, Soft

Bản ghost mới nhất dành cho Windows 10 64bit
Đã được kích hoạt bằng tool :Windows 10 PRO - Active - Kích hoạt Windows rất tốt - Tested

Ghost Win 10 này có sẵn một số phần mềm dành cho dân văn phòng và lướt web.
Các bạn có thể thấy trong một số hình ảnh dưới đây:

undefined

 undefined

 undefined

undefined 

 

undefined

undefined

undefined

undefined

 

Mã MD5: BA992436 - 1A11646F - E1ABC7FC - 37D0637B

DOWNLOAD

Windows 10 Pro - Activated - Kích hoạt Windows rất tốt - Tested