Được chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Berlin cách đây 17 năm, một chú chim cánh cụt nhỏ - được làm bằng chất dẻo - đã nhanh chóng thành công trên khắp thế giới.Loạt phim "Pingu" cuối cùng được quay ở Hà Lan, năm 1997. Sau đó, nó không còn được sản xuất, mãi cho đến khi công ty này mua loạt phim đó và bắt đầu sản xuất tại Anh .
Câu truyện xoay quanh cuộc sống đời thường của chú chim cánh cụt Pingu và gia đình mình cùng những người bạn , phim có tình tiết vui nhộn trẻ thơ phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi hoặc muốn tìm lại cảm giác tuổi thơ , mời các bạn xem phim .....

undefined

 

DOWNLOAD FSHARE

 

Nội dung:

Kích thước
Cập nhật

001 Pingu is Introduced.avi
31.5 MB
24/02/2015
002 Pingu Helps With Incubating.avi
30.7 MB
24/02/2015
003 Pingu Helps To Deliver Mail.avi
31.2 MB
24/02/2015
004 Pingu Goes Fishing.avi
27.8 MB
24/02/2015
005 Pinga is Born.avi
31.1 MB
24/02/2015
006 Pingu is Jealous.avi
30.3 MB
24/02/2015
007 Pingu Plays Fish Tennis.avi
28.4 MB
24/02/2015
008 Pingu and the Snowball Fight.avi
29.8 MB
24/02/2015
009 Barrel of Fun.avi
30.6 MB
24/02/2015
010 Pingu Goes Skiing.avi
29.4 MB
24/02/2015
011 Pingus Tobogganing.avi
31.0 MB
24/02/2015
012 Pinga Is Left Out.avi
27.6 MB
24/02/2015
013 Pingu Plays Ice Hockey.avi
32.2 MB
24/02/2015
014 Pingu Builds an Igloo.avi
30.4 MB
24/02/2015
015 Pingu Runs Away.avi
27.7 MB
24/02/2015
016 Pingu and Pinga ...Bed.avi
27.9 MB
24/02/2015
017 Pingu Has Music ...her.avi
29.3 MB
24/02/2015
018 Pingus Lavatory Story.avi
30.6 MB
24/02/2015
019 Noise.avi
26.8 MB
24/02/2015
020 Pingu at School.avi
28.7 MB
24/02/2015
021 Pingu in the Ice Cave.avi
24.7 MB
24/02/2015
022 Pingus Dream.avi
31.4 MB
24/02/2015
023 Pingus Grandpa Is Sick.avi
31.3 MB
24/02/2015
024 Pingu and the Organ Grinder.avi
29.6 MB
24/02/2015
025 Pingus Parents go to a Concert.avi
31.8 MB
24/02/2015
026 Pingu and Pinga Play Circus.avi
30.2 MB
24/02/2015
027 Pingu at the Doctors.avi
28.8 MB
24/02/2015
028 Pingus Admirer.avi
27.6 MB
24/02/2015
029 Pingu and the Seagull.avi
25.6 MB
24/02/2015
030 Pingus First Kiss.avi
29.9 MB
24/02/2015
031 Pingu Goes Ice Surfing.avi
29.0 MB
24/02/2015
032 Pingus Curling Game.avi
26.7 MB
24/02/2015
033 Pingu the Icicle Musician.avi
29.8 MB
24/02/2015
034 Pingu the Chef.avi
32.6 MB
24/02/2015
035 Pingus Family Ce...mas.avi
31.3 MB
24/02/2015
036 Pingus Outing.avi
27.8 MB
24/02/2015
037 Pingu and the Camera.avi
25.9 MB
24/02/2015
038 Pingus Parents Have No Time.avi
28.5 MB
24/02/2015
039 Pingu and the Many Packages.avi
29.3 MB
24/02/2015
040 Pingu the Conjurers Apprentice.avi
24.8 MB
24/02/2015
041 Pingus Birthday.avi
26.0 MB
24/02/2015
042 Pingu at the Fairground.avi
31.7 MB
24/02/2015
043 Pingu the Babysitter.avi
31.7 MB
24/02/2015
044 Pingu Cannot Lose.avi
27.6 MB
24/02/2015
045 Pingu and the Game of Fish.avi
31.5 MB
24/02/2015
046 Pingu and the Gift.avi
31.4 MB
24/02/2015
047 Pingus Visit to the Hospital.avi
31.5 MB
24/02/2015
048 Pingu on the School Excursion.avi
31.4 MB
24/02/2015
049 Pingu at the Nursery.avi
31.6 MB
24/02/2015
050 Pingu and the Strangers.avi
31.9 MB
24/02/2015
051 Pingu Helps His Mother.avi
32.0 MB
24/02/2015
052 Pingu Builds a Snowman.avi
30.7 MB
24/02/2015
053 Pingu Goes Cross...ing.avi
32.3 MB
24/02/2015
054 Pingu at the Museum.avi
30.7 MB
24/02/2015
055 Grandfather Comes to Visit.avi
31.8 MB
24/02/2015
056 Pingus Long Journey.avi
30.2 MB
24/02/2015
057 Pingu Pretends to be Ill.avi
30.3 MB
24/02/2015
058 Pingu the Painter.avi
32.1 MB
24/02/2015
059 Pingus Trick.avi
29.4 MB
24/02/2015
060 Pingu and the Mother Bird.avi
29.3 MB
24/02/2015
061 Pingu Quarrels With His Mum.avi
31.6 MB
24/02/2015
062 Pingu and the Me...tle.avi
31.7 MB
24/02/2015
063 Pingu Has an Idea.avi
31.8 MB
24/02/2015
064 Pingu Breaks a Vase.avi
31.0 MB
24/02/2015
065 Pingu and the Paper Plane.avi
29.8 MB
24/02/2015
066 Pingu Takes Revenge.avi
30.1 MB
24/02/2015
067 Pingu Makes a Mistake.avi
32.1 MB
24/02/2015
068 Pingu and the Toy.avi
30.1 MB
24/02/2015
069 Pingu the Superhero.avi
32.1 MB
24/02/2015
070 Pingu and the Fi...ion.avi
31.4 MB
24/02/2015
071 Pingu and the Letter.avi
32.0 MB
24/02/2015
072 Pingu Feels Left Out.avi
30.2 MB
24/02/2015
073 Pingu Wins First Prize.avi
31.7 MB
24/02/2015
074 Pingu and the Ghost.avi
26.3 MB
24/02/2015
075 Pingu and the Postcard.avi
32.0 MB
24/02/2015
076 Pingus Discovery.avi
31.1 MB
24/02/2015
077 Pingu and the Baker.avi
31.5 MB
24/02/2015
078 Pingu and the Lost Ball.avi
31.5 MB
24/02/2015
079 Pingus Disadvantage.avi
31.2 MB
24/02/2015
080 Pingu Refuses To Help.avi
32.3 MB
24/02/2015
081 Pingu the Mountaineer.avi
31.4 MB
24/02/2015
082 Pingu and the Big Fish.avi
31.7 MB
24/02/2015
083 Pingu Shows What He Can Do.avi
32.1 MB
24/02/2015
084 Pingu Clears the Snow.avi
31.8 MB
24/02/2015
085 Pingu Has a Day Off.avi
32.3 MB
24/02/2015
086 Pingu the Archer.avi
32.8 MB
24/02/2015
087 Pingu Gets a Warning.avi
31.9 MB
24/02/2015
088 Pingu and the Magnet.avi
31.6 MB
24/02/2015
089 Pingu Gets Help.avi
31.7 MB
24/02/2015
090 Pingu in Paradise.avi
31.9 MB
24/02/2015
091 Pingus Dangerous Joke.avi
31.5 MB
24/02/2015
092 Pingu the Pilot.avi
32.4 MB
24/02/2015
093 Pingu Teases Pinga.avi
31.7 MB
24/02/2015
094 Pingus Wish.avi
32.6 MB
24/02/2015
095 Pingu is Curious.avi
32.4 MB
24/02/2015
096 Pingu Gets Organized.avi
32.2 MB
24/02/2015
097 Pingu Builds a Tower.avi
32.0 MB
24/02/2015
098 Pingu the King.avi
32.5 MB
24/02/2015
099 Pingu the Baker.avi
32.1 MB
24/02/2015
100 Pingu and the Doll.avi
32.1 MB
24/02/2015
101 Pingu Helps Grandfather.avi
32.4 MB
24/02/2015
102 Pingu Has a Bad Day.avi
32.2 MB
24/02/2015
103 Pingu Loses the Bet.avi
32.1 MB
24/02/2015
104 Pingu and His Cup.avi
32.8 MB
24/02/2015
105 Pingis Valentine Card.avi
31.3 MB
24/02/2015
106 Pinga Sleepwalks.avi
31.3 MB
24/02/2015
107 Pingus Bouncy Fun.avi
31.2 MB
24/02/2015
108 Pingas Lost Rabbit.avi
31.3 MB
24/02/2015
109 Pingus Windy Day.avi
31.3 MB
24/02/2015
110 Pingu Wants to Fly.avi
31.2 MB
24/02/2015
111 Pingu Digs a Hole.avi
31.3 MB
24/02/2015
112 Pingu Finishes the Job.avi
31.4 MB
24/02/2015
113 Pingu the Snowboarder.avi
31.3 MB
24/02/2015
114 Pingus Moon Adventure.avi
31.3 MB
24/02/2015
115 Pingu and Pinga Go Camping.avi
29.7 MB
24/02/2015
116 Pinga Has Hiccups.avi
31.3 MB
24/02/2015
117 Like Father Like Pingu.avi
31.2 MB
24/02/2015
118 Pingus Ice Sculpture.avi
31.3 MB
24/02/2015
119 Pingas Balloon.avi
31.3 MB
24/02/2015
120 Pingu and the Band.avi
31.3 MB
24/02/2015
121 Pingu and the Knitting Machine.avi
31.3 MB
24/02/2015
122 Pingus Bedtime Shadows.avi
30.9 MB
24/02/2015
123 Pingu Plays Tag.avi
31.3 MB
24/02/2015
124 Pingus Stick Up.avi
31.3 MB
24/02/2015
125 Pingu and the Doorbell.avi
31.2 MB
24/02/2015
126 Pingus Balancing Act.avi
31.3 MB
24/02/2015
127 Pingu Gets Lost.avi
31.4 MB
24/02/2015
128 Pingus Pancakes.avi
31.3 MB
24/02/2015
129 Stinky Pingu.avi
31.2 MB
24/02/2015
130 Pingu and the Snowball.avi